Consulting

Especialitzat en pimes i empreses familiars: a partir de l’estudi inicial de la situació, es proposa un Pla d’Actuació i s’acompanya als empresaris i directius en la consecució dels objectius acordats.

Anàlisi de l'organització, amb especial incidència en els àmbits Estratègic (Plans de Reorientació de Negoci, Estudis de viabilitat per a noves empreses,...) i Financer (Gestió del Compte de Resultats, Pressupostos de Tresoreria, Control de Costos,...)